Kąśna Dla Jana Pawła II | Viva Polonia!

 

WAŻNE!
Informujemy, że w związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju strefy żółtej i ograniczeniem liczby uczestników wydarzeń kulturalnych, pula miejsc na koncerty w ramach festiwalu Viva Polonia! Ku pokrzepieniu serc jest wyczerpana. Sprzedaż biletów na naszej stronie internetowej zostaje wstrzymana.
 

Koncert w wykonaniu najwybitniejszych polskich solistów operowych i musicalowych: Anny Lasoty, Eweliny Szybilskiej, Jakuba Oczkowskiego, Marcina Jajkiewicza z towarzyszeniem orkiestry Arte Symfoniko pod dyrekcją Mieczysława Smydy.

W programie wieczoru znajdą się ulubione pieśni papieża oraz fragmenty jego poezji. Spotkanie to ma stać się swoistym hołdem dla Jana Pawła II, złożonym poprzez sztukę i działania artystyczne, tak bliskie jego sercu.

Cena biletu | 40 zł

Bilety w sprzedaży wyłącznie internetowej lub w kasie bezpośrednio przed koncertami (jeśli będą jeszcze dostępne).

W związku z bieżącą sytuacją epidemiczną wejście na koncert możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym złożeniu obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem Sars-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. OŚWIADCZENIE (do pobrania) należy wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć bezpośrednio przed koncertem w wyznaczonym przez organizatora miejscu. Ze względów bezpieczeństwa Centrum Paderewskiego nie organizuje przejazdu autokarowego z Tarnowa do Kąśnej.

 Powrót