Tydzień Talentów | Koncert konkursowy Stypendium Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Tydzień Talentów 2021

Reprezentanci wydziałów wokalnych i wokalno-aktorskich polskich uczelni artystycznych zaprezentują się przed szeroką publicznością i Jury w składzie: profesor Ewa Michnik, Kalina Cyz – redaktor naczelna TVP Kultura, Sławomir Chrzanowski – dyrektor Filharmonii Zabrzańskiej, Maciej Figas – dyrektor Opery Nova w Bydgoszczy, Łukasz Goik – dyrektor Opery Śląskiej w Bytomiu, Dariusz Stachura – dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi i Tomasz Tokarczyk – kieronik muzyczny Opery Krakowskiej.

 

Bilety w cenie 20 zł dostępne od 19 kwietnia wyłącznie w sprzedaży online.

WAŻNE!

W związku z bieżącą sytuacją epidemiczną wejście na koncert możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym złożeniu obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem Sars-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. OŚWIADCZENIE (do pobrania) należy wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć bezpośrednio przed koncertem w wyznaczonym przez organizatora miejscu.



Powrót