Aktualności

Przegląd Pieśni Kresowej 2019

Już po raz piąty zapraszamy do Centrum Paderewskiego wszystkich utalentowanych wokalnie uczniów małopolskich szkół do udziału w Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni Kresowej.


Wydarzenie, które Centrum Paderewskiego organizuje wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku cechują niezaprzeczalne walory edukacujne, a jego celem nadrzędnym jest utrwalenie w pamięci młodego pokolenia polskiego dziedzictwa Kresów i umożliwienie placówkom oświatowym zaprezentowania dorobku artystycznego w zakresie patriotycznym. Uczestnikom zaś daje szansę występu przed szeroką publicznością w wyjątkowym miejscu – ostatniej zachowanej w świecie posiadłości Ignacego Jana Paderewskiego.

Przedsięwzięcie, które w tym roku odbędzie się 7 czerwca, skierowane jest do solistów i zespołów szkół Województwa Małopolskiego, którzy będę rywalizować w cztererch kategoriach: 

kategoria I: uczniowie w wieku 10-14 lat – soliści
kategoria II: uczniowie w wieku  15-19 lat – soliści
kategoria III: uczniowie w wieku 10-14 lat – zespoły
kategoria IV: uczniowie w wieku  15-19 lat – zespoły

Nagrodzeni i wyróżnieni wokaliści wezmą udział w Koncercie Galowym, podczas którego wręczone zostaną nagrody i dyplomy. Przewodniczącym tegorocznej Komisji Konkursowej będzie znakomity polski wokalista – Mieczysław Szcześniak.

V Wojewódzki Przegląd Pieśni Kresowej stanowi dla młodego pokolenia niewątpliwą wartość edukacyjną, przybliżającą barwne, wielokulturowe oblicze Kresów i upamiętniające historię wschodniego pogranicza dawnej Polski. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Przeglądu. Na zgłoszenia czekamy do 30 maja. Karta zgłoszeń stanowi załącznik do Regulaminu.

 

×