Festiwal Tydzień Talentów

tt.jpg

Festiwal Tydzień Talentów jest wydarzeniem, które od lat daje młodym, dobrze rokującym artystom szansę sprawdzenia i zdyskontowania swoich umiejętności. Pierwsza edycja odbywała się od 14 do 17 października 1982 roku pod nazwą „Spotkania Młodych Muzyków – prezentacje laureatów konkursów polskich i zagranicznych”, a udział w niej wziął m.in. wybitny dziś wiolonczelista – Andrzej Bauer. W kolejnym roku Festiwal przyjął obowiązującą do teraz nazwę, a w przeciągu przeszło trzech dekad był początkiem kariery m.in. Waldemara Malickiego, Tomasza Strahla, Rafała Kwiatkowskiego, Jakuba Jakowicza, Rafała Blechacza.

Festiwalowi zawsze towarzyszyli znani krytyce muzyczni oraz największe autorytety życia muzycznego, spośród których warto przywołać takie nazwiska, jak Józef Kański, Janusz Ekiert, Jan Popis czy Anna Woźniakowska.

Tydzień Talentów odbywał się najpierw w formule Ogólnopolskiego Konkursu Laureatów Konkursów Muzycznych, następnie zaś w formule Warsztatów z Mistrzamim która dawała młodym nieocenioną możliwość pracy pod okiem wybitnych mentorów.

Od 2021 roku sednem festiwalu stają się dwa konkursy. Pierwszym z nich jest Konkurs o Stypendium Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej skierowany do studentów polskich uczelni muzycznych. Drugim – Konkurs o Nagrodę im. Anny Knapik dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. W obu przypadkach nagrodą główną jest atrakcyjne stypendium finansowe.

Od roku 2017 wydarzenie odbywa się nie jesienią, a wiosną – w jednym z najpiękniejszych miesięcy roku, maju. Festiwal zatem ewoluuje, zarówno pod względem artystycznym i edukacyjnym, jak również organizacyjnym, odpowiadając na sugestie artystów i melomanów.

Regulamin Konkursu o Stypendium Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej 2024