Kontakt

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej
Kąśna Dolna 17
33-190 Ciężkowice
14 600 00 16
biuro@centrumpaderewskiego.pl

NIP: 873 18 56 926
REGON: 852463720
NR RACHUNKU BANKOWEGO: Bank Pekao SA
75 1240 5194 1111 0000 5250 0578

Łukasz Gaj
dyrektor
14 600 00 16
biuro@centrumpaderewskiego.pl

Ryszard Zabielny
zastępca dyrektora
14 600 00 16 w. 108 | 603 094 326
wicedyrektor@centrumpaderewskiego.pl

Dominika Migdał
główny księgowy
14 600 00 16, w. 101 | 603 094 091
finanse@centrumpaderewskiego.pl

Anna Podkościelna-Cyz
projekty merytoryczne
14 600 00 16, w. 102
koncerty@centrumpaderewskiego.pl

Urszula Lipczyńska
sekretariat | kadry | bilety koncertowe
14 600 00 16, w. 103
biuro@centrumpaderewskiego.pl

Agnieszka Damian
promocja | organizacja widowni | dostępność elektroniczna
14 600 00 16, w. 104 | 695 368 123
promocja@centrumpaderewskiego.pl

Adam Górski
inspektor ochrony danych osobowych
14 600 00 16
iod@centrumpaderewskiego.pl

Witold Baran
administrator kompleksu | dostępność architektoniczna
14 651 02 08 | 605 721 440
administrator@centrumpaderewskiego.pl

Katarzyna Baran, Renata Jędrusiak
Dom Pracy Twórczej | Kawiarnia Maestro
zwiedzanie | noclegi
14 600 00 16, w. 105 | 14 651 02 08
zwiedzanie@centrumpaderewskiego.pl
noclegi@centrumpaderewskiego.pl

Grzegorz Tyka, Stanisław Gurgul
Park Paderewskiego

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI