Aktualności

Ignacy Jan Paderewski In Memoriam - plakatt

Ignacy Jan Paderewski In Memoriam – I międzyszkolny konkurs o kompozytorze. Przedłużony termin zgłaszania udziału

Do 10 czerwca można zgłaszać udział w I międzyszkolnym konkursie o Ignacym Janie Paderewskim, organizowanym przez Społeczne Ognisko Muzyczne w Tuchowie we współpracy z Prywatnym Profesjonalnym Konserwatorium Muzycznym II st. w Tuchowie i Centrum Paderewskiego. Konkurs odbędzie się 22 czerwca w dworze Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.


W tym roku w czerwcu przypada 80. rocznica śmierci znakomitego polskiego pianisty i kompozytora oraz filantropa, patrioty i premiera rządu polskiego po odzyskaniu niepodległości, który w naszym regionie zasługuje na szczególne uznanie.

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół z województwa małopolskiego. Będzie rozgrywany w dwóch grupach – szkoły podstawowe, w tym OSM i SM I st. oraz ponadpodstawowe, w tym OSM i SM II st.Ma formę dwuetapową; zwycięzcy wyłonieni w szkolnej części konkursu lub delegowani ze szkoły wezmą udział w finale, który zaplanowany jest w Kąśnej Dolnej 22 czerwca br. Na jego zakończenie odbędzie się koncert z muzyką Paderewskiego, podczas którego nastąpi ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. W przerwie między finałem a koncertem będzie miał miejsce panel historyczno-muzykologiczny z udziałem profesorów KUL w Lublinie i AM w Katowicach.

Więcej informacji i regulamin konkursu na stronie som.tuchow.pl. Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty (wpisowe: 20zł) prosimy kierować na adres: tuchow.paderewski@gmail.com.

 

REGULAMIN I  MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU  WIEDZY  O  KOMPOZYTORZE IGNACY JAN PADEREWSKI IN MEMORIAM

 1. Organizatorem Konkursu jest Społeczne Ognisko Muzyczne i Prywatne Profesjonalne Konserwatorium Muzyczne II st. w Tuchowie we współpracy z Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.
 2. Celem Konkursu jest dokładne poznanie życia i twórczości I. J. Paderewskiego oraz uczczenie 80-tej rocznicy jego śmierci a także zmotywowanie uczniów do indywidualnego poznawania sylwetek wybitnych polskich postaci.
 3. Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół ogólnokształcących oraz SM i OSM w dwóch grupach:
 • Grupa I – uczestnicy wszystkich typów szkół podstawowych;
 • Grupa II – szkoły ponadpodstawowe.
 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zgłoszenie swej kandydatury na adres mailowy: paderewski@gmail.com do 10 czerwca 2021 roku.
 2. Zakres materiału obejmuje życie i twórczość I.J. Paderewskiego w oparciu o literaturę podaną w załączniku.
 3. Finał konkursu, odbędzie się w Kąśnej Dolnej 22 czerwca 2021.
 4. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymują dyplomy i pamiątkowe gadżety, natomiast laureaci wyłonieni przez Jury dyplomy i nagrody rzeczowe.
 5. Jury Konkursu powołują organizatorzy. Decyzje Jury są niepodważalne i ostateczne.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w Dworku Mistrza Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.
 7. Konkurs zakończy się koncertem muzyki I.J. Paderewskiego.
 8. W przypadku trwającej epidemii konkurs odbędzie się w formie on-line a nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą.
 9. Wpisowe w wysokości 20 zł należy wpłacić na nr konta BS Biecz 34 8627 0001 2023 9002 9176 0001 z nazwiskiem uczestnika oraz dopiskiem Paderewski. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie podlega zwrotowi.

Załącznik – literatura pomocnicza:

 1. Franciszek Pulit, Dom w Ojczyźnie. Ignacy Jan Paderewski w Kąśnej Dolnej, Fundacja Paderewskiego Chicago, Tarnów – Kąśna Dolna,
 2. Strony internetowe:
 • encyklopedia.pwn.pl – hasło - Ignacy Jan Paderewski
 • www.lazienki-krolewskie. ignacy-jan-paderewski-bohater-sztuki-i-ojczyzny
 • culture. pl>twórca>ignacy-jan-paderewski

Szczegółowych informacji udzielają Anna Szajer – 606 791 657 oraz Jan Gładysz – 514 180 025.

 

Konkurs odbędzie się 22 czerwca o godzinie 13.30 w dworze Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. O 14.30 zaplanowany jest panel historyczno-muzykologiczny z udziałem pracowników naukowych KUL w Lublinie i AM w Katowicach. Całość zwieńczy o 17.30 uroczysty koncert.

 

×