Polacc - Marcin Wyrostek | Viva Polonia!

Wieczór z muzyką polską w wykonaniu znakomitego Marcina Wyrostka z zespołem. W programie utwory z najnowszej płyty akordeonisty inspirowanej utworami Góreckiego, Kilara i Lutosławskiego w połączeniu z motywami tradycyjnymi i ludowymi, a także inspiracjami muzycznymi lat szcześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Całość stanowi energetyczną mieszankę muzyczną, która łączy pierwiastek „pol”-skości z pierwiastkiem akordeonowym „acc”. Instrument ten w ciągu ostatnich lat zawędrował z imprez rozrywkowych na prawdziwe muzyczne salony.

Cena biletu | 40 zł

Bilety w sprzedaży wyłącznie internetowej lub w kasie bezpośrednio przed koncertami (jeśli będą jeszcze dostępne).

W związku z bieżącą sytuacją epidemiczną wejście na koncert możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym złożeniu obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem Sars-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. OŚWIADCZENIE (do pobrania) należy wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć bezpośrednio przed koncertem w wyznaczonym przez organizatora miejscu. Ze względów bezpieczeństwa Centrum Paderewskiego nie organizuje przejazdu autokarowego z Tarnowa do Kąśnej.Powrót