Zamówienia publiczne

Wykonanie i dostawa fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej