Multimedia

W DRODZE – Karol Wojtyła/Jan Paweł II (1920-2005) | wystawa

Zachęcamy do obejrzenia wystawy „W drodze – Karol Wojtyła/Jan Paweł II (1920-2005)”, przygotowanej przez Archiwa Państwowe z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II.

Dzięki uprzejmości Archiwów Państwowych mamy przyjemność zaprezentować ją w ramach festiwalu Viva Polonia! Ku pokrzepieniu serc.

ZOBACZ WYSTAWĘ W FORMACIE PDF


Ekspozycja ukazuje kolejne etapy drogi Karola Wojtyły – ucznia, studenta, kapłana, biskupa, kardynała, a w końcu papieża Jana Pawła II – drogi do osiągnięcia dorosłości, przeznaczenia, świętości. W swych zamierzeniach ma prezentować wielowymiarowość postaci wielkiego Polaka, uczonego, poety, aktora, filozofa, wychowawcy, pielgrzyma, ojca duchowego „Solidarności”, świętego. Nie bez znaczenia będzie też wskazanie miejsc, takich jak choćby Kraków, oraz ludzi, zarówno współcześnie żyjących, jak i świętych patronów, do których nauk odwoływał się przez całe życie. Na wystawie przedstawione zostały przełomowe momenty w jego życiu, splatające się z doniosłymi faktami w historii Polski i świata XX i XXI wieku.

Tytuł wystawy nawiązuje do drogi, która jest metaforą życia, powołania, wędrówki. Symbol drogi jest obecny i w Starym, i Nowym Testamencie, zarówno jako oznaka rzeczywistej podróży, jak i procesu dokonującego się w sercach wierzących.

Wystawa została podzielona na cztery zasadnicze części symbolizujące etapy drogi życia: ku dorosłości – od narodzin po czasy wojenne, ku przeznaczeniu – od przyjęcia święceń kapłańskich po czasy posługi jako metropolity krakowskiego, ku światu – obejmujący pontyfikat Jana Pawła II oraz ku świętości – traktujący o dziele i dziedzictwie Ojca Świętego. W przygotowaniu wystawy wykorzystane zostały materiały archiwalne przechowywane w zasobie Archiwów Państwowych. Można je podzielić na: pochodzące z instytucji publicznych, państwowych, związane z aparatem władzy oraz zbiory, do których włączane są ofiarowane lub zakupione dokumenty związane z Ojcem Świętym a także spuścizny, których część stanowią tego rodzaju dokumenty.

Godna uwagi jest też strona graficzna wystawy, gdzie zastosowano system oznaczeń z górskich szlaków, tak lubianych i często odwiedzanych przez Jana Pawła II. Każda część wystawy ma swój początek trasy, która od pierwszej planszy oznaczona jest żółtym kolorem. Ta trasa prowadzi oglądającego przez cała wystawę, wznosząc się i opadając. W miejscu pierwszej pielgrzymki do kraju trasa przybiera kształt Polski, a w część przypominającą tragiczny moment zamachu na papieża oznaczają przerywane linie. Trasa kończy się na tablicy poświęconej odejściu papieża, by symbolicznie rozpocząć się na nowo na tablicy poświęconej dziedzictwu Jana Pawła II.

Ekspozycja towarzyszyła uroczystości otwarcia nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E w dniu 30 września.

Zdjęcia