Ogłoszenia

Rekrutacja na stanowisko ds. administracyjnych (sekretariat / kadry)

STANOWISKO
Stanowisko ds. administracyjnych (sekretariat / kadry)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
• prowadzenie i obsługa sekretariatu
• prowadzenie gospodarki kasowej
• obsługa programu do sprzedaży biletów
• sporządzanie wszelkich umów o pracę
• prowadzenie akt osobowych pracowników
• prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników
• wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego OPTIMA
• sporządzanie list płac;
• przygotowywanie niezbędnych zaświadczeń dla pracowników oraz zleceniobiorców/wykonawców, wydawanie świadectw pracy
• sporządzanie sprawozdań GUS
• obsługa programu PŁATNIK
• przygotowywanie raportów, statystyk i zestawień dotyczących spraw kadrowo-płacowych
• pomoc przy organizacji koncertów i festiwali

WYMAGANIA
• wykształcenie kierunkowe i pokrewne (średnie lub wyższe)
• ugruntowana wiedza merytoryczna i doświadczenie praktyczne z zakresu kadr i płac, a także wiedza z zakresu rozliczania czasu pracy;
• znajomość zagadnień z zakresu Prawa Pracy
• znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
• znajomość programów OPTIMA i PŁATNIK
• umiejętność naliczania i sporządzania list płac
• znajomość aplikacji MS Office, w szczególności Excel
• mile widziana znajomość programu iKSORIS lub innego programu do rezerwacji i sprzedaży biletów
• samodzielność, sumienność i odpowiedzialność
• komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista
• umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość
• mile widziana znajomość języka angielskiego.

OFERUJEMY
• pracę w renomowanej instytucji kultury
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa na czas zastępstwa min. do stycznia 2022 roku)
• możliwość rozwoju zawodowego, uczestniczenia w szkoleniach
• przyjazną atmosferę pracy

WYNAGRODZENIE

Od 2800 zł brutto

WYMAGANE DOKUMENTY

CV, mile widziane dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności np. referencje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać drogą mailową na adres e-mail: biuro@centrumpaderewskiego.pl z dopiskiem „Stanowisko ds. administracyjnych (sekretariat / kadry)” do 31.07.2020 roku. Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Żeby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

 

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez firmę

…………………………. e-mail: ………………… na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez firmę

…………………………………….. e-mail: …………………. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Osoby, które nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszone są o pominięcie punktu 2 w oświadczeniu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma:

……………………………. e-mail:……………………

 

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

 

Za zgodą kandydatów (punkt 2) w okresie 1 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora Danych osobowych. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Powrót