Wydawnictwa

Franciszek Pulit – Dom w Ojczyźnie

„Dom w Ojczyźnie” opracowany zostałna podstawie książki Franciszka Pulita „Śladami Paderewskiego” (Tarnów, 1993). Wykorzystano także materiały dokumentujące działalność Centrum Paderewskiego (kroniki, programy koncertów, fotografie). Reprodukcje zdjęć wykonano z oryginałów znajdujących się w Archiwum Akt Narodowych w Warszawie, Centralnej Agencji Fotograficznej, Muzeum Narodowym w Warszawie, ośrodku Dokumentacji Życia i Twórczości Ignacego Jana Paderewskiego przy Katedrze Historii i Teorii Muzyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centrum Paderewskiego.

Redakcja | Krzysztof Laskiewicz
Korekta | Anna Knapik
Redakcja techniczna | Franciszek Pulit
Obraz na okładce| Maria Makuch
Staloryt na okładce | Maciej Jan Kopecki
Zdjęcia i reprodukcje | Stanisław Janik, Piotr Lipka, Jan Pękala, Franciszek Pulit
Druk | Asterias, ul. Lwowska 184, 33-100 Tarnów

ISBN 83-915862-0-0