Wydawnictwa

Paderewski. Muzyka mojego domu

Przekrój twórczości Mistrza – fortepianowej i wokalno-instrumentalnej w wykonaniu uznanych polskich solistów i kameralistów.

Słuchaj online

1. Thème varié A-Dur op. 16 nr 3 (1885-97) | 9:52
2. Menuet G-dur op 14 nr 1 (1886) | 3:49
3. Nokturn B-dur op. 16 nr 4 (ca. 1890-92) | 3:47
4. Sarabanda h-moll op 14 nr 2 (1887) | 3:12
5. Krakowiak fantastyczny H-dur op. 14 nr 6 (1886) | 3:26

Sonata a-moll op. 13 (1885)
6. I Allegro con fantasia | 14:20
7. II Intermezzo. Andantino | 5:35
8. Finale. Allegro molto quasi prestro |10:45

9. Gdy ostatnia róża zwiędła op. 7 nr 1 (1882-85) | Słowa: Adam Asnyk | 2:25
10. Konwalijka op 7[a] (1882) | Słowa: Adam Asnyk | 2:43

3 pieśni z cyklu Douze mélodies sur des Poésies de Catulle Mendés op. 22 (1903) | Słowa: Catulle Mendés
11. Le ciel est trés bas | 2:33
12. Un jeune pâtre | 1:28
13. Viduité | 4:07

Total time | 68:05

Katarzyna Duda – skrzypce | 6-8
Hanna Samson – sopran | 9-10
Jacek Jaskuła – baryton | 11-13
Robert Marat – forepian | 1-2, 9-10, 11-13
Robert Morawski – foretpian | 6-8
Cezary Karwowski – foretpian | 3-5

Nagranie zrealizowano w Dworze Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Reżyseria nagrania | Małgorzata Polańska
Konsultacja muzyczna | Anna Nowak
Montaż, mastering | Michał Szostakowski
Strojenie fortepianu | Michał Twardy
Projekt graficzny | Piotr Barszczowski
Rękopisy Paderewskiego | UMFC
Fotografie | Paweł Topolski
Skład tekstu | Rafał Dymerski
Skład tekstu | Łukasz Olszewski
Redakcja | Marcin Targoński

Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

2018 DUX Recording Producers, Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa | DUX 1560