Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wynikach postępowania: Remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej ganku i opaski drenażowej Dworu I.J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ogłoszenie o wynikach postępowania dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Paderewskiego.

 

KLIKNIJ TUTAJ